Uppslamningspumpens identifieringskod

IDENTIFIERING AV SLURRY PUMP

PUMPENS IDENTIFIKATIONSKODER

Varje slurrypump har en namnskylt fäst på basen.Pumpens identifikationskod och konfiguration är stämplade på märkskylten.

Pumpens identifikationskod består av siffror och bokstäver ordnade enligt följande:

Siffror

Siffror

Brev

Brev

(A) Intagsdiameter (B) Utloppsdiameter (C) Ramstorlek (D) Wet End Typ

S: Insugningsdiametern uttrycks i tum, såsom 1,5, 2, 4, 10, 20, 36, etc.

B: Utloppsdiametern uttrycks också i tum, såsom 1, 1,5, 3, 8, 18, 36, etc.

C: Pumpens ram består av basen och lagerenheten.Storleken på basen identifieras med en eller två bokstäver, såsom B, C, D, ST, etc. Storleken på lagerenheten kan vara densamma eller ha en annan beteckning.

D: Typen av pumpens våtände identifieras med en eller två bokstäver.Några av dessa är:

AH, AHP, HH, L, M – Slurrypumpar med utbytbara foder.

AHU – Ofodrade slurrypumpar

D, G – Mudderpumpar och gruspumpar

S, SH – Heavy-Duty Solution Pumps

Under tiden är tätningstyp och impellertyp även materialkod stämplade på namnskylten.


Posttid: 2022-jan-21